πŸ›  BOUW HET ZELF WORKSHOP bij Buurman Werkplaats

Hoi allemaal! (English version below)

πŸ“£ In maart organiseren we een 3-uur durende workshop bij BUURMAN Werkplaats om plantenbakken en een bijenhotel voor de Buurttuin te bouwen.

Buurman is een circulaire bouwmarkt in M4H. Je kan er gebruikte materialen en Rotterdams stadshout kopen, maar er is ook een uitgeruste werkplaats voor workshops. Een plantebak, kweektafel, kruidenrek of bijenhotel – je kan het zo gek niet verzinnen of je kunt het zelf maken van gerycleerde materialen! Afhankelijk van jullie voorkeur gaan we samen of in kleine groepjes aan de slag met het ontwerp.

Tijdens de workshop kan gebruik worden gemaakt van alle materialen en gereedschappen in Buurman werkplaats. Er is een begeleider om te helpen de ideeΓ«n tot uitvoerbare producten te verwezenlijken, zodat we aan het einde van de dag naar de Buurttuin gaan met mooie zelfgebouwde objecten!

πŸ””We hebben 10 plekken beschikbaar! Dus reageer szm en geef de momenten aan wanneer je beschikbaar bent via dit LINK.

πŸ“Œ  BUURMAN Werkplaats, Vierhavensstraat 56, Rotterdam


———————————————-

πŸ“£ In March, we want to organise a 3-hour workshop with you at  BUURMAN Werkplaats to build planters and a bee-hotel for the Buurttuin.
Buurman is a circular do-it-yourself store in M4H. You can buy used materials and wood from Rotterdam, but there is also an equipped space for workshops. A planter, spice rack or bee hotel – you can make it yourself from recycled materials! Depending on your preference, we will work on the design together or in small groups.
During the workshop, all materials and tools in the Buurman workshop can be used. There will be a workshop leader to help turn the ideas into executable products, so that at the end of the day we go to the Buurttuin with beautiful self-built objects!

πŸ”” We have 10 spots available! So please react and indicate the moments when you are available ASAP via the LINK.

πŸ“Œ  BUURMAN Werkplaats, Vierhavensstraat 56, Rotterdam

Leave a Reply