Update 26/01/2022

Hoi allemaal! (English version below)

In ons recent interview met de Havenloods hebben we het spontaan aangekondigd dat er elke 1e en 3e zaterdag van de maand om 13 uur er een leuke activiteit zou zijn om mee te doen! Hier zijn de eerste activiteiten waarvoor je van harte welkom bent:
πŸ›  Op 5 februari, 13 uur, willen we graag een aantal voorbereidingswerkzaamheiden afmaken, zoals de houten omrandingen van de plantenbakken, de tuinaarde klaar maken, en onze nieuwe picknicktafel bouwen!
🌷 Op 19 februari, 13 uur, willen we met jullie de eerste eetbare planten zaaien/planten, bvb. uien, aardperen, aardappelen
πŸ””In maart willen we graag op een zaterdag met jullie een workshop bij Buurman organiseren om plantenbakken en een bijenhotel voor de Buurttuin te bouwen. Hiervoor is er een budget in onze begroting, dit betekent de deelname voor jullie helemaal gratis is! Meer info en datumvoorstellen in de volgende nieuwsbrief.
🌱 Verder willen we jullie erop wijzen dat nu de perfecte tijd is om op de fensterbank al stekjes voor onze tuin te kweken. Op onze volgende bijeenkomsten zullen er wat zaden beschikbaar zijn om uit te kiezen! Bovendien kun je dit doen van je keukenresten (video is helaas in het engels, maar jullie zijn slim). Heel veel wat we dagelijks in de keuken weggooien zou met een beetje liefde een nieuwe plant kunnen worden!
πŸ“ƒ In de bijlage vind je het hele verslag van zaterdag, dit waren alleen de belangrijkste punten. Voel je vrij om je gedachten en ideeΓ«n met ons te delen!

Groe(n)tjesNiko en Oksana
———————————————-
Hey everyone!

In our recent interview with the Havenloods we spontaneously announced that every 1st and 3rd Saturday of the month at 1pm there will be a fun activity to join! Here are the first activities for which you are more than welcome to join:

πŸ›  On 5 February, 1 pm, we would like to finish up some preparatory tasks, such as finishing the wooden rims for the flower beds, preparing the soil, and assembling our awesome new picknick table!
🌷 On 19 February, 1 pm, we would like to start planting the first edible plants with you, e.g. potatoes, onions, Jerusalem artichokes
πŸ””In March, we want to take you guys for a 3-hour workshop at Buurman to build planters and a bee-hotel for the Buurttuin. We got budget for this in our Bewonersinitiatief, so participating is completely free for you! More info and date proposals in the next newsletter.

🌱 Further, we want to make you all aware that now is the perfect time to start growing little vegetable plants for the garden on your windowsill. There will be some seeds available at our next meetings to choose from! Also you can do this from kitchen scraps. Many things we throw away in our kitchens on a daily basis can actually become plants with a bit of love!
πŸ“ƒ In the attachment you can find the whole report from Saturday, these were only the most important points. Feel free to share your thoughts and ideas with us!

CheersNiko and Oksana

Leave a Reply